Thẻ: b2b

  • B2B, những tình huống xử lý.

    B2B, những tình huống xử lý.

    Kinh doanh B2B là gì? Kinh doanh B2B (Business-to-Business) là một thuật ngữ trong lĩnh vực kinh doanh. Để chỉ hoạt động kinh doanh giữa hai tổ chức hoặc doanh nghiệp thay vì giữa một doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Trong mô hình kinh doanh B2B, các công ty tập trung vào việc…