Thẻ: quy luật

  • 22 Quy luật bất biến xây dựng thương hiệu

    22 Quy luật bất biến xây dựng thương hiệu

    Doanh nghiệp cần phải biết ngay 22 quy luật bất biến. Để từ đó mang lại những hiệu quả tốt nhất trong hành trình xây dựng thương hiệu. 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu là một bộ nguyên tắc được phát triển bởi Al và Laura Ries. Hai trong số những…