Thẻ: slogan

  • Slogan của các doanh nghiệp ngành cơ khí.

    Slogan của các doanh nghiệp ngành cơ khí.

    Dưới đây là một số câu slogan của các doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành sản xuất cơ khí: “Engineering Excellence” – General Electric “Inventing for Life” – 3M “Powering Your World” – Siemens “Precision in Motion” – ABB “Building a Better Future” – Caterpillar “Innovation in Motion” – Emerson Electric “Engineering Tomorrow” – Danfoss…

  • Slogan của 21 công ty công nghệ.

    Slogan của 21 công ty công nghệ.

    Bạn đã biết những câu Slogan bất hủ của các công ty nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực công nghệ?  Cùng MondiaL khám phá thông điệp của công ty công nghệ nổi tiếng thế giới! Thương hiệu Apple: “Nghĩ khác” – “Think Different” Thương hiệu Google: “Đừng xấu xa” – “Don’t Be Evil” Thương hiệu…