Thẻ: xây-dựng

  • 22 Quy luật bất biến xây dựng thương hiệu

    22 Quy luật bất biến xây dựng thương hiệu

    Doanh nghiệp cần phải biết ngay 22 quy luật bất biến. Để từ đó mang lại những hiệu quả tốt nhất trong hành trình xây dựng thương hiệu. 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu là một bộ nguyên tắc được phát triển bởi Al và Laura Ries. Hai trong số những…

  • Xây dựng thương hiệu là gì?

    Xây dựng thương hiệu là gì?

    Cùng MondiaL khám phá ngay “Xây dựng thương hiệu là gì” nhé! Xây dựng thương hiệu là quá trình tạo ra bản sắc riêng cho một doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ trong tâm trí khách hàng mục tiêu. Do đó nó liên quan đến việc phát triển tên thương hiệu, logo và hình…