Bộ nhận diện thương hiệu là gì? Không phải ai cũng hiểu đúng.

Bộ nhận diện thương hiệu là gì?

Bộ nhận diện thương hiệu (brand identity) là tập hợp các yếu tố hình ảnh và ngữ cảnh. Có thể được sử dụng để đại diện cho một thương hiệu hoặc một doanh nghiệp.

Bộ nhận diện thương hiệu bao gồm các thành phần sau đây:

Logo thương hiệu:

Đây là biểu tượng hình ảnh đại diện cho thương hiệu. Logo thường được thiết kế độc đáo, dễ nhìn và dễ nhận biết.

Màu sắc thương hiệu:

Sử dụng các màu sắc đặc trưng và nhất quán. Từ các bộ tài liệu và hoạt động quảng cáo của thương hiệu.

Màu sắc có thể tạo nên sự nhận biết và tạo ấn tượng với khách hàng.

Phông chữ thương hiệu:

Lựa chọn các kiểu chữ phù hợp và duy nhất. Chúng được sử dụng trong các tài liệu và thông điệp của thương hiệu.

Phông chữ cũng có thể mang đặc trưng riêng và góp phần vào sự nhận diện thương hiệu.

Hình ảnh và biểu đồ:

Các hình ảnh, biểu đồ hoặc các yếu tố hình ảnh khác cũng có thể được sử dụng để tạo nên bộ nhận diện thương hiệu.

Chúng thường phải phù hợp với phong cách và giá trị của thương hiệu.

Slogan:

Một câu khẩu hiệu ngắn gọn và nhớ được có thể được sử dụng để tăng cường thông điệp và giá trị của thương hiệu.

Cách thức giao tiếp:

Bộ nhận diện thương hiệu cũng bao gồm cách thức giao tiếp, bao gồm cách viết, ngôn ngữ và phong cách giao tiếp của thương hiệu.

Và được sử dụng trong các tài liệu, trang web, và các kênh truyền thông khác.

Tất cả các thành phần này cùng nhau tạo nên một bộ nhận diện thương hiệu độc đáo và nhất quán.  Từ đó giúp thương hiệu trở nên dễ nhận biết và tạo sự tương tác với khách hàng.

Bộ nhận diện thương hiệu – image

Qua đây có thể thấy nhiều khi chúng ta đang hiểu nhầm về bộ nhận diện thương hiệu như các ấn phẩm bao bì, giấy tiêu đề v.v.. gọi là bộ nhận diện thương hiệu.

Một ấn phẩm thiết kế khi bao gồm các yếu tố trên để truyền tải cho một thương hiệu thì chúng ta mới xếp đó là một ấn phẩm nhận diện thương hiệu chuẩn.

 

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *